Využijte náš věrnostní program a získejte automaticky slevy! Díky registraci se můžete dostat mezi VIP zákazníky!

Obchodné podmienky

 

1. Základní informace
2. Jak můžete nakupovat na Sportcarpu
3. Možnosti doručení zboží
4. Reklamace aneb co dělat při vadě zboží
5. Odstoupení od smlouvy bez udání důvodu
6. Stížnosti aneb jak řešit spory se Sportcarpem
7. Placení, vrácení peněz, fakturační údaje
8. Ceny (vč. toho jak postupovat při chybné ceně) a poukazy
9. Bezpečnost a ochrana informací (GDPR)
10. Nahlášení protiprávního obsahu dle nařízení DSA
11. Závěrečná ustanovení (účinnost, archivace podmínek apod.)


1. Základní informace


Kdo jsme?


Firma: Sportcarp Vápeník a Šaravec, s.r.o.
Provozovna: Tuněchody 28, Tuněchody, 537 01
Faktuační adresa: Tuněchody 8, Tuněchody, 537 01
IČO: 25934015
DIČ: CZ25934015
Zápis v obchodním rejstříku: Společnost je zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce číslo 15745
Kontakt: tel: +420 602 410 274, e-mail: prodejna@sportcarp.cz


K čemu jsou obchodní podmínky?


1.1. Nákupem na Sportcarpu uzavíráte se Sportcarpem smlouvu. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (VOP) nám stanoví obsah této smlouvy.


1.2. Další informace o Sportcarpu naleznete v sekci O nás.


Souhlas s obchodními podmínkami


1.3. Vytvořením objednávky (např. kliknutím na tlačítko, kterým objednávku dokončujete) se pro vás tyto VOP stávají závazné. Součástí jsou zejména Reklamační řád, Podmínky ochrany osobních údajů, Způsoby dopravy a další dokumenty, na které se odkazujeme.


Jaké části VOP jsou závazné a jaké ilustrativní?


1.4. Na začátku vybraných kapitol či jiných komplikovanějších částí VOP jsme pro vás vždy shrnuli podstatu a nejdůležitější informace. Shrnutí kapitoly je psané kurzivou (v infoboxech) a slouží pouze pro základní orientaci a není právně závazné.
1.5. Naopak číslované odstavce právně závazné jsou.2. Jak můžete nakupovat na Sportcarpu


Nákup prostřednictvím e-shopu


2.1. Nakoupit lze na adrese www.sportcarp.cz.


2.2. Objednávka je vytvořena v okamžiku kliknutí na tlačítko určené k dokončení objednávky. Do té doby můžete svoji objednávku v košíku libovolně upravovat, včetně způsobu dopravy a platby.


2.3. Smlouva je uzavřena až v okamžiku, kdy vám objednávku potvrdíme. Potvrzení objednávky obdržíte na vámi zvolenou e-mailovou adresu, proto vás žádáme o překontrolování správnosti vámi zadaných údajů. Přílohou potvrzení objednávky jsou rovněž tyto VOP a Reklamační řád.


2.4. Následná změna objednávky je možná pouze po vzájemné dohodě, popřípadě za podmínek stanovených zákonem nebo těmito VOP.


2.5. Objednávky přes e-shop www.sportcarp.cz lze vytvářet nonstop.


2.6. Děláme vše pro to, aby k výpadkům e-shopu nedocházelo, ale výjimečným výpadkům není možné zcela předejít. Proto v případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci (např. výpadek elektřiny) neodpovídáme za nedodržení provozní doby e-shopu.


Nákup na pobočce či prostřednictvím e-mailu


2.7. Objednávat můžete i prostřednictvím pracovníka Sportcarpu na naší pobočce, popřípadě po telefonu nebo e-mailu, které naleznete v sekci Kontakt.


2.8. V případě objednání přes e-mail je smlouva uzavřena v momentě doručení potvrzení objednávky na váš e-mail. Při objednávce přes telefon je smlouva uzavřena v momentě Vašeho potvrzení. V případě objednání prostřednictvím pracovníka Sportcarpu je smlouva uzavřena okamžikem (i částečné) úhrady.


2.9. Kamenná pobočka je otevřena v její provozní době, kterou naleznete zde.


2.10. Sportcarp si vyhrazuje v případě nákupu jakýmkoli způsobem vlastnické právo k věci až do okamžiku, kdy dojde z vaší strany k zaplacení celé kupní ceny.

3. Možnosti doručení zboží


3.1. Způsoby, podmínky a ceny jednotlivých doručení naleznete zde.


3.2. Jakmile dojde k uzavření smlouvy, doručí vám Sportcarp vybrané zboží zvoleným způsobem a musíte takové doručení umožnit a zboží převzít. Společně se zbožím vám Sportcarp dodá i další doklady, které se k věci vztahují. Pokud jste zvolili dodání na adresu či výdejní místo některého z našich přepravních partnerů, předá Sportcarp zboží dopravci, který zajistí jeho doručení vámi zvoleným způsobem v uvedeném čase. Až do okamžiku, kdy vám bude zboží doručeno a předáno, popřípadě do okamžiku, kdy odmítnete zboží převzít, nese nebezpečí škody na věci Sportcarp.


3.3. O předpokládaném čase a dalších informacích ohledně vámi zvoleného způsobu doručení budete informování skrze vaši uvedenou e-mailovou adresu, nebo telefonního čísla. Předpokládaný čas doručení se může změnit v závislosti na logistických možnostech dopravců, o čemž budete neprodleně informováni. V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému Sportcarp nenese odpovědnost za opožděné dodání zboží.


3.4. Během přebírání zboží byste si měli zkontrolovat, zda vám byl opravdu doručen takový počet zboží, jaký jste si objednali. Dále byste měli zkontrolovat, zda balík není již na pohled poničený, promáčklý nebo jinak deformovaný. Pokud bude balík poškozen, máte právo na to zboží nepřevzít, popřípadě zboží převzít a do předávacího protokolu společně s přepravcem zaznamenat jeho stav. Takový protokol poté společně s popisem závady zásilky zboží odešlete e-mailem na adresu prodejna@sportcarp.cz, popřípadě tak můžete učinit prostřednictvím pošty na adresu, kterou naleznete v sekci kontakt.

4. Reklamace aneb co dělat při vadě zboží


4.1. Veškeré podmínky a postupy v případě reklamace zboží se řídí Reklamačním řádem, který tvoří nedílnou součást těchto VOP.


4.2. Pokud zakoupené zboží prodáte nebo darujete (případně jinak k tomuto zboží převedete vlastnictví), musíte nás o tom vy i nový vlastník informovat. Pokud tak neučiníte, budeme k vám, jako k původnímu kupujícímu, přistupovat jako k vlastníku věci (např. při reklamaci budeme jednat s vámi a při případném vrácení peněz budeme peníze vracet vám).5. Odstoupení od smlouvy


5.1. Při odstoupení od smlouvy ohledně přístroje, na kterém máte svá osobní data, doporučujeme abyste si svá data zálohovali a z přístroje je poté smazali (pokud je to možné).


5.2. O způsobu vrácení peněz při odstoupení od smlouvy naleznete informace v sekci Odstoupení od smlouvy.


Jsem spotřebitel


Jako spotřebitel máte právo vrátit zboží ve lhůtě 14 dnů, pokud jste jej zakoupili distančně, tzn. například přes e-shop www.sportcarp,cz. Zboží musíte v takovém případě vrátit neponičené, nepoškozené a bez známek používání. Zboží byste si měli vyzkoušet a prohlédnout stejně, jako kdybyste tak činili v běžné kamenné prodejně. Pokud budou na zboží známky opotřebení nebo jiného užívání, můžeme ještě před navrácením kupní cenu ponížit o náhradu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení.


Odstoupit od smlouvy nemůžete např. u hygienického zboží, které vám bylo dodáno v uzavřeném obalu a Vy jste jej z takového obalu vyňali, u novin, periodik nebo časopisů a dále také u zboží, které bylo upraveno na základě vašeho přání. Další případy, ve kterých nelze odstoupit od smlouvy, naleznete níže.


Jak postupovat při odstoupení od smlouvy včetně podrobnějších podmínek naleznete níže.


5.3. Jste-li spotřebitelem (tj. nejde o objednávku „na firmu“, resp. objednávku, ve které jste uvedli své IČO), máte právo odstoupit od smlouvy a žádat vrácení ceny ve lhůtě čtrnácti dnů.

1. V případě kupní smlouvy běží lhůta 14 dnů ode dne převzetí zboží.
2. V případě smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží lhůta 14 dnů ode          dne převzetí poslední dodávky zboží.
3. Při opakované dodávce zboží běží lhůta 14 dnů ode dne převzetí první dodávky zboží.


Jakým způsobem můžete od smlouvy odstoupit?


5.4. Způsoby odstoupení jsou pro vás seřazeny podle rychlosti odbavení a vašeho pohodlí při jejich zadávání:


1. Odstoupit od smlouvy můžete dále vyplněním a odesláním vzorového formuláře na našem webu.
2. V neposlední řadě lze odstoupit prostřednictvím prodejce na pobočce.
3. Od smlouvy můžete odstoupit i korespondenčně odesláním vzorového formuláře na adresu:


Sportcarp Vápeník a Šaravec,s.r.o.
Tuněchody 28,
537 01 Tuněchody


Jak a kdy musíte vrátit zboží


5.5. Jakmile odstoupíte od smlouvy, musíte nám zboží vrátit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od samotného odstoupení od smlouvy. Zboží vracíte na své náklady, které vám nebudou proplaceny. Zboží by mělo být nepoškozené, nepoužívané a čisté, včetně veškerého příslušenství, které jste k němu obdrželi. Pokud je to možné, zboží by mělo být vráceno v originálním obalu.


Kdy od smlouvy odstoupit nemůžete


5.6. Pokud se jedná o spotřební či hygienické zboží, lze odstoupit od smlouvy pouze v případě, pokud není porušen originální obal balení, popřípadě jiný hygienický obal chránící samotné zboží.


5.7. Nelze také odstoupit v případě kdy je zboží, které jsme jakkoli upravili na základě vaší osobní žádosti.


5.8. Pokud zboží podléhá rychle zkáze nebo má krátkodobou spotřebu, popř. bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.


Co když vrátíte zboží poškozené, poškrábané či jinak opotřebené?


5.9. V případě, že vrátíte zboží poškozené, poškrábané, či s jinými známkami opotřebení, můžeme vám vracenou kupní cenu zboží ponížit o částku, která odpovídá takovému opotřebení. Takovým případem bude např. vrácení poškrábaného prutu, promáčklý naviják nebo zašpiněné křesílko. V takových případech dojde k vyčíslení škody, o kterou bude vaše vrácená kupní cena ponížena.


Jak vám vrátíme peníze?


5.10. Peníze vám budou vráceny do 14 dnů od odstoupení od smlouvy stejným způsobem, jakým probíhala platba. Nemusíme vám však peníze vrátit dříve, než vrátíte zboží, popřípadě, než prokážete, že jste zboží odeslali. Rovněž máte právo na vrácení peněz vynaložených na dodání zboží při jeho objednávce, pouze však do výše rovnající se nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží na Sportcarp.cz.


5.11. V případě převzetí v hotovosti po vás může Sportcarp požadovat předložení identifikačního průkazu, jako je občanský průkaz nebo cestovní pas, za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházejících z trestné činnosti. Pokud takový průkaz nepředložíte, můžeme odmítnout vám peněžní prostředky proplatit.


Co když byly součástí zboží dárky?


5.12. Pokud jste zároveň v souvislosti s nákupem zboží obdrželi od Sportcarpu dárky, a využili jste možnost odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, musíte nám rovněž se zbožím vrátit i poskytnuté dárky.


Další informace k odstoupení od smlouvy naleznete zde.


Jsem podnikatel


Při nákupu jako podnikatel (tedy na IČO) nemáte u nákupu učiněného distančně, na rozdíl od spotřebitele, ze zákona právo vrátit zboží ve lhůtě 14 dnů. Zákon v tomto ohledu zvýhodňuje pouze spotřebitele.


Podnikatelům ale umožňujeme odstoupit od smlouvy za stejných podmínek jako spotřebiteli. Pokud jste tedy nakoupil jako podnikatel, můžete od nákupu odstoupit do 14 dnů podle pravidel uvedených výše.


5.13. V případě odstoupení od smlouvy se na vás jako podnikatele užijí shodná pravidla jako v případě spotřebitele. Tato pravidla jsou uvedena výše v tomto čl. 5 "Odstoupení od smlouvy".


5.14. Z důvodu ochrany vašich práv a předcházení trestné činnosti, pokud jste nakupovali jako právnická osoba a přejete si proplatit vystavený dobropis v hotovosti přímo na pobočce Sportcarpu, bude částka proplacena pouze těm osobám, které mohou jednat za příslušnou právnickou osobu.


V jakých případech může odstoupit od smlouvy Sportcarp?


V některých případech máme i my právo od smlouvy odstoupit. Tomu je zejména v případě chybného nacenění zboží, kdy je cena zjevně nepřiměřená.


Odstoupení Sportcarpu v případě chyby v ceně zboží


5.15. V případě chybného nacenění zboží, blíže popsaného v kapitole 8. těchto VOP, má Sportcarp právo odstoupit od smlouvy. V takovém případě dojde ze strany Sportcarpu ke stornování objednávky, popřípadě k jinému vyrozumění, ze kterého bude patrné, že Sportcarp od smlouvy odstupuje.


5.16. Pokud jste již zaplatili část kupní ceny zboží, bude vám tato částka vrácena zpět stejným způsobem nejpozději do 14 dnů ode dne následujícího po odstoupení od smlouvy Sportcarpem.


6. Stížnosti aneb jak řešit spory se Sportcarpem


6.1. Záleží nám na tom, abyste byli se Sportcarpem spokojeni. A pokud se nám něco nepovede, tak se k situaci postavíme čelem. I když je pro nás zákazník na prvním místě, nemůžeme bohužel ani při sebelepším fungování vyloučit, že dojde k výjimečnému pochybení našeho zaměstnance. Pro co nejrychlejší vyřešení vaší stížnosti máme nastavený interní proces, v rámci kterého rychle přezkoumáváme stížnosti našich zákazníků.


6.2. První krok


Zákaznická linka : +420 602 424 274 nebo e-mailem prodejna@sportcarp.cz


6.3. Druhý krok


Pokud stížnost nevyřešíme k vaší spokojenosti, pak lze tyto spory řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě můžete jako spotřebitel (nesmí jít o nákup „na IČO“) kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy.

7. Placení, vrácení peněz, fakturační údaje


7.1. Na našem e-shopu lze platit těmito způsoby: Hotově/kartou na prodejně, Kartou online, Na dobírku, Apple Pay, Google Pay, Sportcarp poukázkou (dárkový kupón), Platba předem – proforma.


7.2. Do doby úplného zaplacení kupní ceny je zboží stále ve vlastnictví Sportcarpu (tzv. výhrada vlastnického práva).


7.3. Údaje na faktuře nelze bohužel po odeslání objednávky měnit.


Vrácení peněz při odstoupení od smlouvy


7.4. Pokud odstoupíte od smlouvy nebo vám budou peněžní prostředky vraceny z jiného důvodu, vrátíme vám peníze stejným způsobem, jakým jsme je od vás přijali. Pokud však peníze nelze vrátit stejným způsobem, například jste platili hotově na pobočce, kurýrovi nebo došlo k expiraci vaší platební karty, odpovídáte za správnost údajů, které nám k vrácení poskytnete. Za správnost údajů odpovídáte i v případě, kdy jsme vám vyhověli a peníze vracíme jiným způsobem.

8. Ceny


Veškeré naše ceny jsou konečné, v české měně (Kč) a včetně DPH. V ceně zboží není zahrnuta cena dopravy a případně dobírky, která se zobrazí až v poslední fázi tzv. košíku podle vašeho výběru. Ceny jsou zaokrouhlovány na celé koruny. Může nastat situace, kdy při objednání většího počtu zboží bude konečná cena nepatrně odlišná od původně uvedené. To může být způsobeno právě zaokrouhlováním cen.


Pokud dojde během objednávky ke zneužití údajů (osobních nebo firemních), popřípadě platební karty, můžeme prohlásit takovou objednávku za neplatnou.


Zdá se vám cena podezřele nízká? Aneb chyby v ceně zboží


Veškeré námi uváděné ceny jsou konečné a zaokrouhlené na celé koruny. V ojedinělých případech však může dojít k chybě v ceně zboží (ač činíme maximum pro prevenci, tak tomuto nejsme bohužel schopni zcela zabránit, i naši zaměstnanci jsou jenom lidé). Podrobnosti o chybách v nacenění, včetně informace, kdy může Sportcarp odstoupit od takové smlouvy, naleznete níže.


Podrobnější informace o chybném nacenění zboží


8.1. Mohou nastat případy, kdy dojde k chybnému uvedení ceny zboží. Takovými případy jsou zejména


1. cena zboží je na první pohled zjevně nesprávná (např. se výrazně odchyluje od obvyklé ceny zboží),
2. cena souvisejících služeb jako doprava, pojištění prodloužené záruky apod., je zjevně nesprávná,
3. v ceně zboží chybí nebo přebývá jedna či více cifer, nebo
4. sleva na zboží přesahuje 50 %, aniž by takové zboží bylo součástí zvláštní marketingové či výprodejové akce.

8.2.V těchto případech si Sportcarp vyhrazuje právo smlouvu neuzavřít, popřípadě od takové smlouvy odstoupit i poté, pokud jste již obdrželi e-mail potvrzující objednávku. O takovém kroku vás musíme neprodleně informovat.


8.3. V případě, kdy sleva na zboží bude 80 % a více, doporučujeme vám si ověřit, zda nedošlo k chybě v nacenění. Takovým krokem nám pomůžete předejít případným sporům a nesrovnalostem.


8.4. Pokud si nejste jisti, zda je cena chybná, kontaktujte nás prosím před nákupem.

Použití poukazů v rozporu s podmínkami


Dojde-li z vaší strany k použití slevového nebo obdobného poukazu v rozporu s jeho podmínkami, můžeme takovou smlouvu na základě dále popsaných podmínek prohlásit za neplatnou.


Neoprávněné použití poukazu


8.5. Za neplatně uzavřenou může být prohlášena smlouva, pokud došlo k neoprávněnému užití slevového nebo obdobného poukazu v rozporu s jeho podmínkami. Takovým neoprávněným užitím může být


1. použití poukazu na zboží, na které není určen,
2. poukaz byl použit na nákup, který nedosahuje minimální stanovené ceny nebo
3. Sportcarp zjistí, že slevový poukaz byl již použit.


8.6. Nestanovíme-li jinak, není možné kombinovat jednotlivé poukazy.

Cenu a termín dodání u předobjednávek berte prosím s rezervou!


V případě předobjednávek se jedná pouze o předběžnou cenu, která se může od koncové lišit. Bohužel nemůžeme vždy zaručit konkrétní termín dodání, proto vás o všech nových skutečnostech budeme vždy předem informovat. Bližší informace naleznete níže.


8.7. V případě vámi uskutečněné předobjednávky zboží je cena takového zboží pouze předběžná. Výsledná cena zboží se tak může lišit. O změně ceny vás bude Sportcarp informovat. Kupní cena zboží bude stanovena až po naskladnění zboží Sportcarpem. Případný rozdíl mezi uhrazenou předběžnou objednávkou a kupní cenou Vám Sportcarp vrátí, nebo jej doplatíte před dodáním zboží. Pokud Vám konečná cena nevyhovuje, můžeme předobjednávku zrušit.


8.8. Sportcarp si u zboží, které lze předobjednat, vyhrazuje právo změnit termín dodání, a to i opakovaně. V případě podstatné změny termínu dodání (tj. o více než 14 dní) máte právo od smlouvy odstoupit. Změní-li se okolnosti, z nichž Sportcarp vycházel v okamžiku vámi uskutečněné předobjednávky zboží do té míry, že na Sportcarpu nebude možné rozumně požadovat, aby byla předobjednávkou vázána, má Sportcarp právo předobjednávku zrušit bez dalšího a následně vás o tom informovat.

Jak počítáme slevy?


8.9. Původní cena (na webu typicky vyobrazena v rámci informování o slevě jako přeškrtnutá) znamená nejnižší cenu za posledních 30 dní před zlevněním, za niž předmětné zboží Sportcarp nabízel na svém e-shopu. Do výpočtu původní ceny se nezohledňují individuální cenová zvýhodnění a cenová zvýhodnění, která nejsou zahrnuta přímo v aktuální prodejní ceně daného zboží (tj. nejsou poskytována automaticky a plošně). Takto vypočtená původní cena zůstává v platnosti i v případě, kdy je zboží zlevňováno postupně několikrát v kratším časovém horizontu, maximálně však po dobu 90 dní.


9. Bezpečnost a ochrana informací


9.1. Ve věci ochrany a zpracování vašich údajů jako kupujícího ze strany Sportcarpu se použijí tyto Podmínky ochrany osobních údajů.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.


9.2. Na druhou strany vy jako kupující musíte chránit své přístupové údaje k zákaznickému účtu (zejm. hesla) a nikomu jinému je nesdělovat. Za zneužití vašeho přihlašovacího jména nebo hesla někým jiným nenese Sportcarp odpovědnost. Dále nesmíte používat účet, jméno nebo heslo žádného jiného zákazníka.

10. Nahlášení protiprávního obsahu dle nařízení DSA


10.1. Digitální služby vstupují do nové éry v souvislosti s novým nařízením EU o digitálních službách (DSA). Sportcarp na tyto změny reaguje řadou opatření a postupů, které naplňují a překračují standardy stanovené tímto nařízením. Bezpečnost naší platformy je jedním z našich nejvyšších cílů. Proto jsme zavedli mechanismus pro nahlašování nezákonného obsahu, který je nahrán třetími osobami, jako jsou například recenze našich zákazníků. Nástroj jednotného kontaktního místa umožňuje uživatelům podílet se na ochraně a bezpečnosti našeho internetového obchodu jednoduše a aktivně, a zároveň zefektivňuje komunikaci mezi námi, našimi zákazníky a smluvními partnery a dozorovými orgány. Všechny vaše dotazy, obavy a zpětná vazba budou rychle a efektivně řešeny.


10.2. S ohledem na spolupráci s dozorovými orgány zajišťujeme soulad s platnými předpisy v případě, že po nás budou vyžadovány informace o uživatelích. Spolupracujeme s příslušnými státními orgány, ale také informujeme dotčené uživatele o těchto procesech, čímž posilujeme důvěru a transparentnost. Naše závazky jdou ještě dále, přičemž zvláštní důraz klade Sportcarp na ochranu nezletilých uživatelů. Zavedli jsme řadu opatření vč. věkových omezení u určitého typu zboží, aby bylo zajištěno bezpečné prostředí a přizpůsobený obsah pro tyto uživatele.


10.3. Jsme si vědomi důležitosti inovací a nepřetržitého zlepšování v reakci na měnící se digitální prostředí. Naše dobrovolná snaha o dodržování nejnovějších regulací DSA je důkazem našeho závazku poskytovat nejen bezpečné, ale také etické a uživatelsky přívětivé prostředí. Uvědomujeme si, že důvěra našich zákazníků je základem našeho úspěchu, a proto věnujeme značnou pozornost každému aspektu našeho podnikání, aby odpovídal nejen aktuálním regulacím, ale především vašim potřebám a očekáváním.


Ve Sportcarpu chceme, aby náš internetový obchod byl místem, kde se naše vize nákupu myšlenkou a doručení teleportem setkává s nejvyššími standardy bezpečnosti a transparentnosti, které jako důvěryhodný internetový prodejce garantujeme.

11. Závěrečná ustanovení


11.1. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se v souladu s čl. 6 této úmluvy neuplatní.


11.2. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.


11.3. Uzavřená smlouva je Sportcarpem archivována v interním systému po dobu nejméně tří let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Zákazníkovi poskytne Sportcarp přístup ke smlouvě v odůvodněných případech. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto VOP, kde je tento proces srozumitelně popsán.


11.4. Pokud v některých kapitolách uvádíme nejdříve krátké shrnutí pro základní orientaci a až poté podrobnější text, má v případě nesrovnalostí přednost podrobnější text, který ve většině případů začíná nadpisem „více informací“, „bližší podmínky“ apod.


11.5. Podmínky marketingových kampaní se řídí jejich konkrétními podmínkami dané akce. Probíhající kampaně lze nalézt na úvodní stránce https://www.sportcarp.cz/.


11.6. Kopii těchto VOP, včetně Reklamačního řádu a daňového dokladu obdržíte zároveň po dokončení vašeho nákupu na e-mail, který jste uvedli v objednávce..


11.7. Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 01. 03. 2024 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle a provozovnách Sportcarpu nebo elektronicky na www.sportcarp.cz.