Využijte náš věrnostní program a získejte automaticky slevy! Díky registraci se můžete dostat mezi VIP zákazníky!

Vernostný program

Členom nášho vernostného zľavového programu Sportcarp Teamu sa stanete obyčajnou registráciou na našom webe. S registráciou získavate množstvo výhod, ktoré Vám prinesú naozaj výhodné nákupy na celý sortiment ponúkaných rybárskych potrieb. Zľavy 7% - 15% podľa výšky objednávok, ďalšie navýšenie týchto zliav prostredníctvom zľavových poukazov a praktické darčeky k objednávkam v rámci časovo obmedzených akcií. O všetkých týchto výhodách a akciách Vás vždy informujeme prostredníctvom emailov.

UPOZORNENIE

Po vykonanej registrácii je nutné zadať v pravej časti nášho eshopu prihlasovacie meno a heslo a tým sa prihlásite do eshopu ako riadne zaregistrovaný návštevník, ceny v eshopu sa Vám automaticky prepočítajú podľa Vašej aktuálnej zľavy. Bez prihlásenia nie je možné uplatňovať nárok na zľavu!  

1. Úvod

Vernostný program pre zákazníkov internetového obchodu www.sportcarp.cz spoločnosti Sportcarp Vápeník a Šaravec , sro , ktorého účelom je poskytovanie nadštandardných výhod stálym zákazníkom a skvalitňovania služieb na základe udaných údajov. Predpokladom pre vstup je realizácia platnej registrácie na www.sportcarp.cz a splnenie podmienok, ktoré sú upresnené nižšie.     

2. Výhody vyplývajúce z členstva

2.a. Člen teamu po splnení podmienok (pozri. Bod 3.1.) Získa pri nákupe na internetovom obchode www.sportcarp.cz zľavu vo výške 7 - 15%. Zľavové limity v bode 2.b. sú uvedené len pre členov Sportcarp teamu. Výhody a zľavy získané členstvom v Sportcarp Teamu platí len pre nákupy realizované v internetovom obchode. V kamennej predajni platí iný vernostný program a nie je možné tieto zľavy na predajni uplatňovať!       

2.b. Zľavové limity  

Finančné čiastky, uvádzané pri jednotlivých zľavách, sú dané súčtom všetkých objednávok konkrétneho člena Sportcarp teamu realizovaných od 20.04.2020 .

Každému riadne zaregistrovanému zákazníkovi sa budú čiastky za jeho zaplatené objednávky sčítať na jeho účet a po dosiahnutí ďalšej postupovej hranice mu bude navýšený zľavový vernostný rabat na zodpovedajúcu hodnotu (pozri nižšie).  

1) Nový zákazník - 7% zľava 

Zľava vo výške 7% je základnou zľavou poskytovanou pri celkovej útrate 1 až 1 200 €. Po dosiahnutí celkovej útraty 1 201 € sa zákazník presúva do 10% zľavy. Načítanie celkovej útraty nie je časovo obmedzené.     

2) Top zákazník - 10% zľava   

Zľava vo výške 10% platí pri celkovej útrate 1 201 až 2 400 €. Po dosiahnutí celkovej útraty 2 401 € a viac sa zákazník presúva do 12% zľavy. Načítanie celkovej útraty nie je časovo obmedzené.           

3) Exlusive zákazník - 12% zľava  

Zľava vo výške 12% platí pri celkovej útrate 2 401 eur až 4 000 €. Po dosiahnutí celkovej útraty 4 001 € a viac sa zákazník presúva do 15% zľavy. Načítanie celkovej útraty nie je časovo obmedzené.           

4) VIP zákazník - 15% zľava  

Zľava vo výške 15% platí pri celkovej útrate nad 4 001 €. Načítanie celkovej útraty nie je časovo obmedzené.    

2.c. Pokiaľ bude časový rozdiel medzi dvoma nasledujúcimi objednávkami väčší, ako 24 mesiacov, bude výška dosiahnutého zľavového bonusu automaticky nastavená na predvolené 7% zľavovú hranicu bez ohľadu na výšku predchádzajúcej objednávky!

2.D. Zodpovedajúce zľavy sa prejaví zmenou cien celého sortimentu po riadnom prihlásení člena Sportcarp Teamu na eshopu www.sportcarp.cz  

2.e. Do celkového stavu zákazníckeho účtu budú započítané iba prevzaté a zaplatené objednávky. Zodpovedajúca čiastka bude na účet zákazníka pripísaná až po prevedení dobierkovej finančnej čiastky na účet spoločnosti Sportcarp Vápeník a Šaravec , sro V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy a následnom vrátenie objednávky, bude z konta zákazníka odpočítaná zodpovedajúca finančná čiastka, ktorá bude zodpovedať hodnote zrušené alebo vrátené objednávky alebo jej časti.  

Zaradenie do jednotlivých zákazníckych skupín je vykonávané manuálne a tak sa môže nedopatrením stať, že Vám nebude automaticky pridelená správna skupina. Pokiaľ ste presvedčení o tom, že Vám prináleží iná výška zľavy (zaradenie do inej zákazníckej skupiny), neváhajte nás kontaktovať a radi prípadnú chybu obratom vyriešime.

 3. Členstvo v Sportcarp Teame 

3.1. Podmienky prijatia do Sportcarp Teamu

3.1 . a. Členom Sportcarp Teamu sa môže stať osoba, ktorá súhlasí s podmienkami zaradenia do teamu a vyplní pravdivo povinné údaje pri registrácii na www.sportcarp.cz, súhlasí s obchodnými podmienkami a súhlasí so zasielaním informačných emailov firmy Sportcarp Vápeník a Šaravec, sro   

3.1.b. Členom Sportcarp Teamu sa stáva zákazník na základe slobodnej vôle, ktorá je vyjadrená zaregistrovaním na internetovom obchode www.sportcarp.cz a potvrdením súhlasu s obchodnými podmienkami.    

3.1 . c. Pri objednávke prostredníctvom e- shopu sa členom Sportcarp Teamu automaticky stáva každý zákazník, ktorý splní podmienky pre prijatie. Pokiaľ si zákazník e- shopu nepraje z akéhokoľvek dôvodu byť zaradený do teamu, túto vôľu vyjadrí písomnou alebo elektronickou formou adresovanou na kontaktnú adresu uvedenú v bode 6. 

3.2. Vyradenie zo Sportcarp Teamu    

3.2 . a. Člen Sportcarp Teamu môže svoje členstvo kedykoľvek zrušiť. Pre odvolanie súhlasu s členstvom je nutné písomnou alebo elektronickou formou požiadať o zrušení členstva. Žiadosť adresujte na kontaktnú adresu uvedenú v bode 6. 

3.2.b. Spoločnosť Sportcarp Vápeník a Šaravec, sro si vyhradzuje právo zrušenia členstva v Sportcarp Teamu každému, kto poruší podmienky členstva. 

3.3. Povinnosti člena vyplývajúce z členstva v Sportcarp Teamu  

3.3 . a. Člen teamu sa zaväzuje bezodkladne informovať o zmene povinných údajov, uvedených v registrácii uskutočnené prostredníctvom e- shopu www.sportcarp.cz. Zmenu údajov je možné realizovať, písomnou alebo elektronickou formou adresovanou na kontaktnú adresu uvedenú v bode 6. Pri zmene údajov je potrebné uviesť jeden z identifikačných údajov zákazníka (meno, priezvisko, fakturačnú adresu ...). 

3.4. Povinnosti a práva spoločnosti Sportcarp Vápeník a Šaravec, sro vyplývajúce z členstva v Sportcarp Teamu

3.4 . a. Spoločnosť Sportcarp Vápeník a Šaravec, sro si vyhradzuje právo na jednostrannú zmenu podmienok členstva v Sportcarp Teamu bez predchádzajúceho upozornenia.  

3.4.b. Pri nesplnení niektorého z predchádzajúcich bodov má spoločnosť Sportcarp Vápeník a Šaravec, sro právo odmietnuť členské výhody člena teamu. 

4. Všeobecné podmienky a ochrana osobných údajov

4.a. Osobné údaje sú spracovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky a nariadeniami Európskej únie najmä potom s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov). Všetky informácie o spracovaní osobných údajov si môžete pozrieť tu.   

4.b. Spoločnosť Sportcarp Vápeník a Šaravec , sro si vyhradzuje možnosť v prípade neaktuálnych či nepresných údajov vyradiť člena z Sportcarp Teamu, lebo je povinná na základe § 5 ods. 1 písm. c) zákona 101/2000 Zb. také dáta zlikvidovať.  

5. Na čo nemožno uplatniť vernostnú zľavu

Vernostné zľavy je možné uplatniť na všetky produkty na e- shope. Zľavy sa nevzťahujú na produkty, konkrétne značky, alebo produkty, ktoré sú už zľavnené, tieto produkty nemajú označenie (Po registrácii zľava 7%)

Vernostná zľava sa všeobecne nevzťahuje na tento sortiment:

Značky: Boat007, Free Spirit, Haswing, Lowrance, EcoFlow, Century, Haibo, Elling

Tovar označený oranžovým štítkom: Výpredaj

6. Kontaktná adresa

Sportcarp Vápeník a Šaravec, sro
Tuněchody 8
53701 Tuněchody
tel .: +420 606 631 285      

https://www.sportcarp.cz

info@sportcarp.cz

7. Záverečné ustanovenia

Tieto podmienky platia od 19. apríla 2020. Spoločnosť Sportcarp Vápeník a Šaravec, sro sa rozumie SPORTCARP.CZ spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom Tuněchody 8, 53701 Tuněchody, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Hradci Králové, oddiel C, vložka 15745